Caritas na djelu u ljubavi i darivanju za bližnje

 

Uz nedjelju caritasa koju slavimo na treću nedjelju Došašća i Caritativnu akciju koja je bila u našoj župi u kojoj su prikupljeni novčani prilozi i hrana i potrepštine koji će pred Božić i blagdane biti darovani najpotrebnijima

U nedjelju caritasa u milostinji je prikupljeno =7247,10 kn.
Polovina iznosa ide župnom a polovina biskupijskom caritasu.

U caritativnoj akciji kroz došašće od darova i priloga vjernika prikupljeno je 7470 kn

Mnogi župljani i sumještani darovali su hranu, potrepštine i pakete za potrebne.

Bog nam se u Božiću daruje i pokazuje nam svoje čovjekoljublje, mi u svojoj ljubavi prema bližnjima pokazujući čovjekoljublje darujemo se Bogu

Hvala svim darovateljima i članovima caritasa i suradnicima koji su u ovome sudjelovali i darovima i iskazanoj ljubavi potrebnima učinili Božić radosnijim.