KRŠTENJA 2022.

U Krista ste se krstili, Krista ste obukli. Aleluja, aleluja.

 

1. 9. 01. 2022. Antonia Španja

2. 9. 01. 2022. Gabriela Španja

 

3.20. 02. 2022. Jakov Ljubičić Furlan