UMRLI/SPROVODI 2015.

Pokoj vječni daruj im, Gospodine. I svjetlost vječna svijetlila njima.

 

 

ZAPISANI U MATICI UMRLIH

1. 01. 01. LJUBICA ROCA

2. 07. 01. KATA JURIČEV MARTINČEV

3. 10. 01. NEVENKA ČORIĆ

4. 16. 01. ANTICA MIHIĆ

5. 16. 01. IVAN JURIČEV

6. 22. 01. JOSIP BIRIN

7. 24. 01. ZORKA BOSOTIN

8. 24. 01. DRAGUTIN SKOČIĆ

9. 25. 01. KATA FRŽOP

 

10. 10. 02. ANTICA GRUBELIĆ

11. 07. 02. BOŠKO MARIĆ (pokop 19. 02.) nastanjen u Šibeniku

12. 20. 02. PETAR JAJČEVIĆ

 

13. 02. 03. ANKA MIŠ nastanjena u Vukovaru

14. 03. 03. MARIJA KALAIS

15. 12. 03. GRGO JURIČEV SUBAŠIN

16. 15. 03. STANISLAVA FRŽOP

17. 17. 03. ZORKA BURA

18. 31. 03. SLAVKA ROCA

 

19. 01. 04. JOSIP LASAN ZOROBABEL

20. 01. 04. LADISLAV BOJANIĆ

21. 02. 04. LJUBICA JURIČEV IVIN

22. 08. 04. HERMELEGILDO VUČAK

23. 13. 04. IVA JURIČEV SUDAC

24. 18. 04. MIHAELA JOSIĆ

 

25. 04. 05. LJUBA ROCA

26. 12. 05. MARIJA PERIŠA nastanjena u Krkoviću

27. 13. 05- IVAN DOMIĆ

28. 16. 05. SILVESTRA POLJIČAK

29. 22. 05. STIPE BIRIN

30. 29. 05. ANTE FRŽOP

 

31. 04. 06. MERI ČIČIN ANGUL

32. 18. 06. JADRANKA BONIFAČIĆ

33. 24. 06. GORDANA BIRIN

34. 25. 06. RATKO BRAČIĆ nastanjen u Šibeniku

 

35. 06. 07. ANTE SAMOHOD

36. 07. 07. MIRKO ŠPRLJAN

37. 07. 07. ANTE POLJIČAK

38. 15. 07. NEDJELJKA ZANZE

 

39. 07. 08. MARTA MANDIĆ

40. 28. 08. ANTICA UKIĆ

41. 29. 08. MIRJANA POLEGUBIĆ nastanjena u Šibeniku

 

42. 08. 09. VLADIMIR HULJEV

43. 08. 09. MARKO PAVLOVIĆ

44. 09. 09. GOJISLAV LJUBAS

45. 11. 09. ŽELJKA ROCA

46. 21. 09. MIHOVILKA VULIN

47. 19. 09. NIKOLA BOSOTIN

48. 25. 09. ŠIME SAMOHOD

 

49. 01. 10. LJUBICA LASAN ZOROBABEL

50. 01. 10. KATARINA KOLAREVIĆ

51. 19. 10. NEVENKA ROCA nastanjena u Zagrebu

52. 23. 10. CVITKO STRIKOMAN

 

53. 13. 11. IVE VLAŠIĆ

54. 19. 11. ANTE BABAC

55. 19. 11. MILIVOJ VULETA

56. 25. 11. ZORAN JURIČEV MIKULIN

 

57. 25. 12. IVICA FRANIN-PEČARICA

58. 28. 12. MIHOVIL ČIČIN-ŠAIN

59. 29. 12. VEDRAN KNEŽEVIĆ

 

 

 

EVIDENTIRANI U ŽUPI:

20. 02. MATILDA PERKOVIĆ pokopana u Čistoj Velikoj

09. 04. ŽELJKO MARKUNOVIĆ pokopan u BiH

22. 04. LJUBA VERGLEZ pokopana u Bugojnu (BiH)

01. 07. VILKO POKUPEC pokopan u Njemačkoj

26. 07. ŽARKO KARTELO pokopan u Vaćanima

04. 11. IVAN ČAJKUŠIĆ IVANOVIĆ pokopan u Imotskome

01. 12. DOMINIK RODIĆ pokopan u Kistanjama

09. 12. MARKO MARIN pokopan u Drnišu

 

9 pokopano bez svećenika