UMRLI/SPROVODI 2016.

Pokoj vječni daruj im, Gospodine. I svjetlost vječna svijetlila njima.

 

 

ZAPISANI U MATICI UMRLIH

1. 06. 1. IVAN HULJEV

2. 11. 1. TOMISLAV LATIN

3. 27. 1. RADE LASAN-ZOROBABEL

4. 27. 1. NEDJELJKA LASAN-ZOROBABEL

5. 28. 1. LJUBICA FURLAN

6. 29. 1. ANKA ČUPIN

7. 29.1 MILE SLADOLJEV

8. 29.1. MIRKO DELABARBARA

 

9. 10. 2. TONI PETROV

10. 16. 2. KRSTE CRLJENAK

11. 23. 2. KREŠIMIR VULIĆ

12. 23. 2. IVAN SLADOLJEV

 

13. 09. 03. MILIVOJ GRGUREV

14. 13. 03. ŽELJKO CIPITELO

15. 14. 03. ANA-MARIJA ROCA

16. 14. 03 VERONIKA SLADOLJEV

17. 18. 03. JOSIP KRANJAC

18. 27. 03. IRMA ROCA

 

19. 04. 04. IVANKA ŠPANJA

20. 18. 04. IVICA ERCEG

 

21. 06. 05. ĐURĐICA ROCA

22. 13. 05. MARICA PAŠALIĆ

23. 24. 05. MARIJA FILIPIN

24. 25. 05. ANTE ČIČIN-ANGUL

25. 28. 05. STJEPAN CVITKOVIĆ

 

26. 01. 06. KARMELA RADOVČIĆ

27. 03. 06. JOSIP BORGIN

28. 15. 06. JOSIP JAKOVLJEVIĆ

29.16. 06. GORANKA PROSTRAN

30. 18. 06. MIROSLAVA ĆALETA -CAR

31. 17. 06. NIKOLA IVAS

32. 20. 06. VINKO LADOVIĆ

33. 23. 06. LUCIJA MAČUKAT

34. 26. 06. GRGO GRGUREV

35. 27. 06. ERŽEBET POLJIČAK

36. 29. 06. ANTE ČORIĆ

 

37. 01. 07. ALBINA BOSOTIN

38. 09. 07. MARKO POLJIČAK

39. 16. 07. DANICA HULJEV

40. 19. 07. ANTE (BORIS) ZORE

 

41. 02. 08. (sprovod) SLAVKA TRCERA)

42. 05. 08. ROSANA FRŽOP

43. 07. 08. MELANIJA SRDAREV

44. 08. 08. RUŽA TUTIĆ

45. 16. 08. IVANA JOZELJIĆ

 

46. 01. 09. SLOBODAN BUKLIJAŠ

47. 01. 09. ANTE POLJAK

48. 02. 09. ANTE SKOČIĆ

49. 03. 09. DRAGICA PINJUŠIĆ - BABEL

50. 06. 09. KATARINA KOVAČIĆ

51. 16. 09. MILENA ANTULOV

52. 16. 09. ANA GRABAJČIĆ

53. 20. 09. ZORA BAREŠA

54. 20. 09. LJILJANA MAČUKAT

55. 28. 09. ANKA UDOVIČIĆ

 

56. 11.10. ANICA ŠPANIĆ

57. 21. 10. PETAR SLADIĆ

58. 25.10. DRAGUTIN ZEKONJIĆ

59. 30. 10. LJUBICA ČIČIN-KARLOV

 

60. 12. 11. SLAVKO PINJUŠIĆ

61. 25. 10. /pokopan 21. 11./ JOSIP VUČAK

62. 24. 11. VINKO ZADRO

 

63. 17. 12. ANĐELINA ROCA

64. 19. 12. MATIJA IVAS

65. 23. 12. PAŠKA ŠPRAJCER

66. 23. 12. ALEN BILINOVIĆ

67. 28. 12. BOŠKO MATEŠA

 

 

 

 

 

EVIDENTIRANI U ŽUPI:

04. 1. JELA STIPANIČEV (pokopana u Tribunju)

27. 01. MIJO KERETA (pokopan u Kijevu)

16. 02. SIBIRIJA NAKIĆ-ALFIREVIĆ (pokopana u Kadinoj Glavici)

12. 03. MILKA ŠUPE (pokopana u Konjevratima)

25. 03. ANICA ANTIĆ (pokopana u Prvić Šepurini)

04, 04. KATE ŠEVERDIJA (pokopana u Zatonu)

11. 05. MIJO KOŽUL (pokopan u Zagrebu)

31. 05. ANTO JURIŠIĆ (pokopan u Tribunju)

09.06. TOME PAŠKOV (pokopan u Prvić Šepurini)

12. 06. MARKO LEDENKO (pokopan u Trbounju)

21. 06. STIPE PROTEGA (pokopana u Konjevratima)

06. 07. PETAR BRDAR (pokopan u Svibu)

07. 07. KRSTE TABULA (pokopan u Gaćelezima)

21. 07. RATKO VLAŠIĆ (pokopan u Tišnjanskoj Dubravi)

12.11. JURIČEV -MARTINČEV MARIJA (pokopana u Zagrebu)

 

pokopano bez svećenika /7/

 

 

SPROVODI 2015.