UMRLI/SPROVODI 2017.

http://blog.dnevnik.hr/serafinski/slike/m/svijecnica_clip_image.jpg

Pokoj vječni daruj im, Gospodine. I svjetlost vječna svijetlila njima.

 

 

ZAPISANI U MATICI UMRLIH

1. 31. 12 /pokopana 4.01./ MARIJA SLADOLJEV

2. 09. 01. SREĆKO STOJANOVSKI

3. 12. 01. NENAD BATOR

4. 17. 01. DOMINIK ŠAKIĆ

5. 18. 01. ZLATKO MALEŠAK

6. 19. 01. ZLATKA SRDAREV

7. 21. 01. JELA SPICIJALIĆ

8. 21.01. GRGO SKOČIĆ

9. 24. 01. STOJA JURIČEV

10. 23. 01. MARIJA BAČKONJA

11. 25. 01. ANTICA TEREZA PAMUKOVIĆ

12. 29. 01. ANĐELKA ARANBAŠIN

 

13. 08. 02. BORISLAV LIPIĆ

14. 10. 02. MIRJANA LATIN

15. 16. 02. TOMICA BILAN

 

16. 01.03. IVAN FRŽOP

17. 05. 03. ŠIME MORIĆ

18. 18. 03. VICENCIJ FRŽOP

19. 26. 03. NEVENKA ROCA

20. 29. 03. TOMISLAV PELAJIĆ

 

21. 01. 04. BILJANA ZRNIĆ

22. 02. 04. LJUBICA SAMOHOD

23. 24. 04. BORIS MAČUKAT

 

24. 22. 05. SLAVKO SKOČIĆ

25. 30. 05. TONKA FRŽOP

26. 31. 05. BORISLAV JUKIĆ

 

27. 05. 06. MATE VRANIĆ

28. 11. 06. ANA ZAMBELI

29 . 16. 06. VIKTOR KATINIĆ

 

30. 14. 07. JOSO IVAS

31. 26. 07. ANTE ŠPANJA

 

32. 05. 08. KATICA SAMOHOD

33. /24. 07./ pokop 09. 08. MIŠE DUNAT

34. 08. 08. JOSIP LASAN

35. 11. 08. MLADEN KORDIĆ

 

36. 05. 09. MARINA MLADINIĆ

37. 10. 09. NADA FAJT

38. 15. 09. ANTE FRANIĆ

39. 22. 09. IVAN ČIČIN -ŠAIN

40. 22. 09. MARA IVANČIĆ

 

41. 03. 10. ŠIME FURLAN

42. 23. 10. ANNA JAROŠEVSKAJA

 

43. 07. 11. BLAŽ MAČUKAT

44. 14. 11- MIRKO MATEŠA

45. 18. 11. IVICA ERCEGOVIĆ

 

46. 05. 12. ŠIME FRŽOP

47. 12. 12. MARICA VUKOVIĆ

48. 22. 12. BARA GUDELJ

49. 29. 12. JESENKA MIHIĆ

 

 

 

 

 

EVIDENTIRANI U ŽUPI:

09. 01. IVO UKIČ /pokopan u Tribunju/

12. 01. ILKA KARAMATIĆ /pokopana u Galgovu)

08. 03. NEVEN CUKROV /pokopan u Prvić Šepurine)

10. 03. MARIJAN KURSAR /pokopan u Prvić Šepurine)

22. 03. PERO ČONDRA /pokopan u Busovači/

27. 03. RIKARDO JURLIN /pokopan u Prvić Luci/

17. 04. JELICA TABULA /pokopana u Gaćelezima)

12. 05. ZVONKO KEKEZ (pokopan u Zagrebu)

26. 07. MILICA BODROŽIĆ (pokopana u Šibeniku na Kvanju)

02. 08. IVAN INJIĆ (pokopan

04. 08. TOMISLAV DŽELALIJA (pokopan na Miljevcima)

05. 12. LORA KOVAČIĆ (pokopana u Sonkoviću )

 

 

pokopano bez svećenika /7/

 

obitelji u ime župe izražavamo ljudsku i kršćansku sućut.

 

 

 

 

 

SPROVODI 2016.