VJENČANJA/ŽENIDBA 2016

Što Bog združuje, čovjek neka ne rastavlja.

 

1. - 16. 04. TOMISLAV KURAN i BOŽENA SLAVIĆ

2. - 23. 04. FRANKO SKOČIĆ i INES KNEŽIĆ

3. - 30. 04. MATE CIGIĆ i VALENTINA DEBELJAK

4. - 14. 05. MIROSLAV FURJANIĆ i MARINA ANITA GRANČIĆ

5. - 4. 06. ANTONIO ČAVKA i ŽAKLINA PEJIĆ

6. - 6. 07. ANTE PULIĆ I LIDIJA ANTUNAC

7. 01. 10. JURICA MATAIJA I MIRJANA BUBAŠ

8. 07. 10. IVAN CUKROV I IVA BIRIN

9. 07. 10. ANTE JANKOV I BILJANA BADROV

10. 10. 10. ZORAN BUKTENICA I KATA BATINIĆ

11. 15. 10. MICHAEL ŠTEFANAC I ANTEA ZEKONJIĆ

12. 22. 10. IVAN HULJEV I ANDREA ERGIĆ

13. 29. 10. DINO DUROVIĆ I ANĐELA JURIČEV

14. 29. 10. IVAN VIŠNJIĆ I JASMINA MLADINIĆ

15. 05. 11. ŠIME PERKOV I MARIJA FRŽOP

16. 17. 12. TOMISLAV MARTINOVIĆ I NIKOLINA SLADOLJEV

Mladencima u ime župne zajednice čestitamo.

 

ŽENIDBA u 2015.