Pastoral

 

 

ŽUPNA TIJELA ŽUPE SV. KRIŽA VODICE

 

ČLANOVI ŽUPNOG VIJEĆA - 2019.-2021.

Župno pastoralno vijeće

Babić Goran
Juričev-Martinčev Marko    
Krluk Cecilija                
Lipić Luka                         
Mačukat Mario                 
Mateša Katarina                               
Roca Ante p. Mate
Roca Ivica ( Ratomir )         
Skočić Helena                      
Skočić Nikola                                   
Sladoljev Branimir           
Strikoman Ante                   
Strikoman Marijana             

Po službi ( vjeroučitelji i suradnici)
don Josip Mudronja, ž. vikar
č.s. Klara Pavlović
Vrdoljak Dinko
Buha Valerija

Župno ekonomsko vijeće

don Josip Mudronja, ž. vikar
Babić Goran
Roca Ante p. Mate
Roca Ivica (Ratomir)
Skočić Nikola   
Sladoljev Branimir  

 

 

 

ČLANOVI ŽUPNOG VIJEĆA - 2013.-2018.

Župno pastoralno vijeće

Babić Goran
Juričev-Martinčev Marko    
Krluk Cecilija                
Lipić Luka                         
Mačukat Mario                 
Mateša Katarina                  
Mateša Tomislav              
Roca Ante p. Mate
Roca Ivica ( Ratomir )         
Skočić Helena                      
Skočić Nikola                
Sladoljev Anita                     
Sladoljev Branimir           
Strikoman Ante                   
Strikoman Marijana             

Po službi ( vjeroučitelji i suradnici)
Grgat č. Marija
Vrdoljak Dinko
Buha Valerija

Župno ekonomsko vijeće

Babić Goran
Roca Ante p. Mate
Roca Ivica (Ratomir)
Skočić Nikola   
Sladoljev Branimir  

 

 

zv-1

 

 

ČLANOVI ŽUPNOG VIJEĆA /2008.-2012./

 

 

1. SLADOLJEV BRANIMIR STANKA
2. MATEŠA TOMISLAV JOSIPA
3. ROCA IVICA RATOMIRA
4. MAČUKAT MARIO LJUBE
5. ROCA IVAN IVANA
6. LIPIĆ LUKA BORISLAVA
7.GUDELJ IVAN DRAGANA
8. MARIĆ BRANIMIR P. JANDRE
9. TOLJAN DRAGAN P. MILE
10. KLARENDIĆ IVAN VICKA
11. BLATANČIĆ JOSIP P. TOME
12. IVAS ANKA ž.Radoslava
13. MATEŠA KATARINA-RINA MIRA
14. IVAS ZVJEZDANA ž. DENISA
15. ŠPANJA IVANA ž.TOMIA
16. JURIČEV-Š. KATICA ud. NIKE
17. BUHA VALERIJA, vjeroučiteljica, zapisničar ŽPV-a
18. GRGAT č.s. MARIJA, vjeroučiteljica
19. VRDOLJAK DINKO, vjeroučitelj
20. FRIEDRICH IGOR, vjeroučitelj
21. MRKOVIĆ MIŠE - tajnik ŽPV-a

zv-2

ČLANOVI EKONOMSKOG VIJEĆA ŽUPE /2008.-2012./

1. SKOČIĆ NIKOLA GRGO
2. ROCA ANTE P.MATE
3. ŠUŠAK DAVOR BOŽO
4. ALEKSIĆ MATE JOSO
5. VODANOVIĆ VESELJKO LUKA

ev

ČLANOVI ŽUPNOG CARITASA /2008.-2012./

 1. Blatnik  Marija ud. Antonacaritas1
 2. Bosotin Ksenija p. Boška
 3. Brdar Josip Petra
 4. Crljenak Anka ž. Grge
 5. Fržop Šime p. Ante
 6. Ivas Anka ž. Radoslava
 7. Ivas Živana ž. Zrinskog
 8. Juričev-Martinčev Slavica ž. Miroslava
 9. Lambaša Marija ž. Gorana
 10. Lipić Vjera ž. Borislava
 11. Marguš Smiljana ž. Ivana
 12. Marušić Ljerka ž. Radovana
 13. Poljičak Ante Ante
 14. Poljičak Mihovilkacaritas2
 15. Rak Živana ž. Željka
 16. Sladoljev Marina ž. Darka
 17. Šimić Zdenka
 18. Vučak Sanja ž. Željka

ODBOR ŽUPNOG CARITASA

 • Lipić Vjera – voditelj
 • Poljičak Ante – zamjenik voditelja
 • Rak Živana – blagajnik
 • Ivas Živana – zapisničar

  03.02.2008

 

Pojedine službe u župi:

Izvanredni djelitelj sv. pričesti:  Ante Čorić Filipa
Vjeroučitelji:  s. Marija Grgat, Valerija Buha, Marija Fridrich i Dinko Vrdoljak ...
Orguljašice:  s. Krešimira Banić i Tatjana Roca
Suradnik u župnom uredu:  Miše Mrković

 

Župno pastoralno vijeće -članovi /2003.-2008./

 1. BUHA VALERIJA
 2. CUKROV KRISTINA ud. VELJKA
 3. ČIČIN-ANGUL ŠIME
 4. ČORIĆ ANTE
 5. DUNAT IVICA
 6. FILIPOVIĆ JOSIP
 7. FRŽOP ŠIME
 8. IVAS ANKA Ž. RADOSLAVA
 9. JURIČEV-POLICA ANTE
 10. JURIČEV-SUDAC RADOSLAV
 11. LIPIĆ VJERA Ž. BORISLAVA
 12. MARGUŠ IVAN
 13. ŽUPAN KATIA THERESSE Ž. KREŠE
 14. MATEŠA JOSIP
 15. MRKOVIĆ MIŠE
 16. PAVLOVIĆ KLARA
 17. RADIN-MAČUKAT GORAN
 18. ROCA ANTE
 19. SKOČIĆ NIKOLA
 20. SLADOLJEV ANITA Ž. SLAVOMIRA
 21. SLADOLJEV BRANIMIR
 22. SLADOLJEV SLAVOMIR
 23. STRIKOMAN EDITA Ž. ŠIME
 24. STRIKOMAN IVICA
 25. STRIKOMAN MARIJANA
 26. ŠPRLJAN DINKO
 27. TABULA ŽELJKO
 28. VODANOVIĆ VESELJKO
 29. VRDOLJAK DINKO
 30. FRIDRICH MARIJA Ž. IGORA
 31. FRIDRICH IGOR

Ekonomsko vijeće /2003.-2008./

 1. FRŽOP ŠIME
 2. ROCA ANTE
 3. SKOČIĆ NIKOLA
 4. STRIKOMAN IVICA
 5. ČIČIN-ANGUL ŠIME

Predsjednik jednog i drugog vijeća je don Frane Šimat, župnik