VODICE - 600.-ta obljetnica spomena
Crkva Sv. Križa povodom 600.-te obljetnice spomena Vodica
Vodice su 2002. godine proslavile 600. obljetnicu svoga prvog, do sada poznatog, pisanog spomena u povijesti.

U dokumentu iz 1402. godine stoji zapisano da šibensko općinsko vijeće sa knezom Pascalom de Restisom Dubrovčaninom donosi naredbu da se pobire desetina svih prihoda od poljskih proizvoda za sve općinske zemlje u Vodicama, a sve u korist izgradnje šibenske katedrale. Uz ovaj podatak treba napomenuti da je današnji prostor Vodica bio nastanjen i davno prije spomenutog datuma, još u antičko doba.

1412. g. Vodice dolaze pod upravu Mletačke republike.

Od pada Skradina 1522. g. Vodicama je zaprijetila neposredna opasnost od Turaka. I takvo stanje protegnut će se kroz cijelo 16. i 17. stoljeće kada će se mnoge obitelji iz okolnih naselja doseliti u Vodice.

Vodicama je često harala kuga, a najteže posljedice ostavila je ona iz 1649. g. kad su mnoge stare vodičke obitelji izumrle.
Vodice su zbog izvora pitke vode imale značajnu ulogu snadbjevajući vodom mnoga okolna mjesta i gradove /Šibenik, Zadar/.
Nakon prestanka opasnosti od Turaka stanovništvo se vraća i sredinom 18. st. Vodice su imale 210 obitelji i 1404 stanovnika.

1776. g. zbog trgovine proširuje se obala. 1776. g. nakon pada Mletačke republike Vodice su najprije došle u sustav habsburške monarhije, potom francuske imperije, a 1813. g. započelo je stoljetno razdoblje u sustavu Austrijske carevine koje je trajalo do 1918. g.
1846. g. osniva se prva školska zgrada na obali. 1891. g. Vodice se odvajaju od općine Tisno i postaju samostalna općina. 1886. otvara se Hrvatska čitaonica koja pomaže prosvjećivanju stanovništva i oživljavanju hrvatske nacionalne svijesti.

Druga polovica 19. st. obilježena je borbom za pohrvaćenjem mjesne uprave, što je uspjelo krajem stoljeća.
1885. g. izgrađen je cesta Vodice-Mostine, Vodice-Tisno, a također cesta prema Zatonu i Šibeniku.

Krajem stoljeća zadarski Novi list bilježi informaciju: «Vodice su među prvima u pokrajini po proizvodima, a u luci se godišnje ukrca 20.000 hl vina bez drugih proizvoda. Tu pristaje parobrod koji prevozi poštu osam puta tjedno.»
Sredinom 19. stoljeća Vodice imaju 1500, a početkom 20. stoljeća već 2500 žitelja.

1928. godine imaju 452 kuće i 2918 stanovnika.

1918. godine Vodice okupiraju Talijani, a 1921. godine ulaze u sastav SHS.
Drugi svjetski rat donio je Vodicama velika stradanja i progone od strane talijanskog okupatora što je podstaklo antifašističko raspoloženje i odlazak u antifašističku borbu.


Danas su Vodice značajno turističke mjesto.