SAKRAMENTI

 

- Krštenja su u pravilu predviđena svake prve nedjelje u mjesecu. Prijava u župnom uredu barem tjedan dana prije: pribaviti potvrdu za kuma/u da može vršiti službu kumovanja, uzeti formular za krštenje, i u subotu prije krštenja, u župnom uredu u 10 h sudjelovati u kraćoj pripravi;

- Za vjenčanje se treba prijaviti nekoliko mjeseci ranije kako bismo mogli organizirati pripravu za više parova;

- Misne nakane za pokojnike treba na vrijeme zapisati u župnom uredu, a u pravilu, svaka obitelj može kroz godinu zauzeti jednu misnu nakanu, a druge pridružiti skupnoj nakani, koju imamo svake srijede.

- Odmah po smrti pokojnika prijavite crkveni sprovod župnom uredu. Dobit ćete molbu za pokop i dogovorite sa Župnikom o pojedinostima sprovoda.