Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH 2022.

 

 

Župa Vodice obilježila je Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH. U sklopu Tjedna koji je ove godine bio od 13. do 20. ožujka u našoj župi imali smo kulturna i duhovna događanja kojima smo  obilježili Tjedan solidarnosti i  zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH. 

U kulturnom  centru u Vodicama prikazan je film ratnog snimatelja Petra Malbaše „Istinom do pobjede“.

Fra Nikica Vuica ekonom i definitor franjevačke provincije Bosne Srebrene predslavio je euharistijsko slavlje na svetkovini sv. Josipa. Sutradan na Treću korizmenu nedjelju u župnoj crkvi Našašća sv. Križa, predslavio je dvije svete mise.

Na kraju misnih slavlja vjernike i župljane Vodica upoznao je sa svetištem Gospe Olovske i sadašnjim stanjem u kojem žive vjernici i Hrvati u tom kraju BiH.  Zahvalio je  za ovakve projekte te naglasio je koliko ovakvi projekti znače malobrojnim vjernicima ovoga kraja, a što se očituje u bratskoj ljubavi i osjećaju zajedništva i solidarnosti.

Na projekciji filma i nakon svetih misa vjernici su darovali svoje novčane priloge za obnovu svetišta Gospe Olovske.  

Organizaciji Tjedna svojim angažmanom i sudjelovanjem doprinijela je Zajednice Hrvata BiH Šibensko – kninske županije